Úvodná stránka » pre média » blog sme Monika Kozelová

Keď úradník „vypaľuje“ živnostníka a keď je právo a zákon až na poslednom mieste.

Autor: Monika Kozelová | 24.4.2016 o 23:57 | Karma článku: 4.16 | Prečítané  282-krát

Tento prípad sa stal tento týždeň v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ale môže sa stať kdekoľvek na Slovensku. To čo predviedlo vedenie EKO podniku patriaceho mestskej časti Bratislava III., je zlodejina najhrubšieho zrna.

Keď sa drobní živnostníci, prevádzkujúci malú firmu, ktorá sa zaoberá predajom hudobnín, vstupeniek na kultúrne podujatia a ozvučovaním rozhodli pre prenájom priestorov v bratislavskej Tržnici na Trnavskom Mýte, ešte netušili, že mali radšej stúpiť do blata, ako do vzťahu s EKO podnikom, mestským podnikom, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Nové mesto. Ale stalo sa a obaja manželia v januári 2014 podpísali s EKO podnikom v zastúpení Stanislava Pavloviča zmluvu o prenájme malého obchodného priestoru. Postupne si obchod zariadili, zásobili hudobnými nosičmi na predaj, terminálom pre predaj vstupeniek spoločnosti Ticketportal a terminálom Slovenskej sporiteľne pre platby kartou.

Všetko bolo v poriadku. Až do momentu, kedy manželia nezačali upozorňovať na hygienické nedostatky v Tržnici. A že my, čo tam občas zablúdime, vieme, o čom hovoria! Kto z nás by si nepamätal na medializovaný škandál okolo švábov, vyliezajúcich z každej diery v budove.

Sťažovali sa tak pravidelne, ako pravidelne si na neporiadok sťažovali ich klienti. A to evidentne nemali robiť. Odpoveďou im boli tie najväčšie polená pod nohami, aké sa len dajú hádzať. Presne podľa hesla "Drž hubu a krok". Prejavovali sa rôzne, napríklad znemožnením výlepov na oznamovacích tabuliach, či odopretím umiestnenia reklamy na budove s výhovorkami, že by jeden zaplakal. Napríklad že ju nemôžu mať kvôli autorskému právu, neskôr kvôli oplášteniu, teda dôvody, ktoré normálny človek nemôže považovať za nič iné, ako za diskrimináciu, najmä ak lekáreň, ktorá sa tam dosťahovala len pred nedávnom, mala v priebehu pár dní na budove tých reklám desať. 

Nájomné platili riadne a pravidelne, na rozdiel od ďalších 80% prenajímateľov, lebo splátkový kalendár tam má fakt skoro každý,  v dobrej viere, že sa situácia zlepší a Tržnica sa aspoň čistotou priblíži štandardom nákupného centra. Veď EKO podnik v Tržnici zamestnáva vyše dvadsať zamestnancov. Ale vzhľadom na stav Tržnice ťažko povedať, čo tam robia. Upratovačky a údržbárov asi nie. Lebo si dobre pamätám, ako som si na rozpadnutom schodisku z Krížnej, dlho provizórne zakrytom paletami, takmer zlomila nohu. Odvtedy som tam nebola.

Vo februári tohto roku sa naši nešťastní živnostníci tri krát pokúsili dostať k starostovi mestskej časti Bratislava III., aby si navzájom vysvetlili situáciu, ale bez úspechu. A tak rozhodli podať výpoveď z nájmu, pretože v takýchto podmienkach firma nevidí cesty svojho dlhodobého rozvoja. Výpoveď začala plynúť dňom 1.3.2016 a končí 30.4.2016. Táto výpoveď bola akceptovaná vedením Tržnice a následne bolo nájomníkom doručené vyúčtovanie so sumou 133,29€ ako doplatok nájomného za mesiac apríl. Túto skutočnosť akceptovali a zaviazali sa sumu doplatiť ku dňu vysťahovania, teda k poslednému dňu mesiaca apríl. Tak doteraz by to bolo ešte ako tak. Ale čo sa dialo tento týždeň, je nielen proti zdravému rozumu, ale najmä proti všetkým zásadám komunikácie, chovania, práva a drsne pripomína výpalnícke časy 90-tych rokov.

Keď vo štvrtok, teda 21.4.2016 odchádzali prenajímatelia domov, ani vo sne netušili, čo ich v predajni bude čakať na druhý deň. Keď ráno, ako obvykle, prišli do predajne, nenašli v nej – NIČ. A keď píšem NIČ, myslím to doslova. Nebol tam tovar, kasa, terminály, peniaze, písomnosti, doklady... no fakt že NIČ. Škoda asi za 10.000  Eur. Ale hlavné prekvapenie len prišlo. V noci, keď sa tržnica zavrela, nastúpila čata prevádzkovateľa Tržnice, vedená pokynmi pána zástupcu riaditeľa a predajňu doslova vybielila. Bez zápisnice, bez súpisu tovaru, bez svedkov, bez účasti polície, bez výzvy majiteľom. Vraj na základe zmluvy. Tú zmluvu som si našla. To čo som v nej našla, čo tento „výpalnícky“ podnik dáva podpisovať nájomníkov zarazilo aj mňa, a to som fakt už vo všetkom ostrieľaná.

Vezmem  si na pomoc citáciu zo zmluvy, ktorú som inak našla zverejnenú (link: https://www.ekovps.sk/zverejnovanie/zverejnovanie.php?id=5110)

Citujem: V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 8.4.2. Zmluvy, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25,-EUR za každý deň omeškania so splnením povinnosti. Prenajímateľ má rovnako v takom prípade právo, nie však povinnosť vypratať Predmet nájmu, odstrániť všetky úpravy, vykonať opravy a uviesť Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol ku dňu odovzdania Nájomcovi, pričom Prenajímateľ má popri zmluvnej pokute, aj nárok na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti so zánikom nájmu a vyprataním Predmetu nájmu v zmysle vyššie uvedeného vznikli. Ak tak Prenajímateľ neučiní, na základe dohody Zmluvných strán platí, že všetky takéto Nájomcom včas neodstránené hnuteľné a nehnuteľné veci (vrátane vstavaní a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa v Predmete nájmu, sa stali zaplatením 50,-EUR na účet Nájomcu kúpou majetkom Prenajímateľa a taktiež platí (pre prípad pochybností), že zaplatením uvedených 50,-EUR sa považuje za vysporiadanú aj protihodnota toho, o čo sa zvýšiIa hodnota Predmetu nájmu.

Dovi - dopo. Neskutočné. To čo spravil EKO podnik bola normálna drzá ZLODEJINA, keďže výpovedná lehota stále trvá až do 30.4.2016!

EKO podnik z predajne však neukradol len tovar živnostníkov, ale aj tovar, ktorý nebol jeho majetkom. Nosiče, ktoré mal v komisii, terminály, ktoré patrili Ticketportalu a Slovenskej sporiteľni, zvyšok peňazí z koncertu skupiny Senzus, skrátka bral hlava – nehlava.

A aby to bolo akože všetko v poriadku, poslal prenajímateľovi na účet oných vyššie spomínaných 50 Eur. Zmocnil sa celého majetku za sprostých 50 EUR! Je toto normálne ? A to nehovorím o tom, že už samotná zmluva je protiprávna, lebo uprednostňuje jednu stranu pred druhou!

Živnostníkom nezostalo nič. Ukradli im aj korešpodenciu s EKO podnikom. Aj počítač na ktorom ju písali. Ukradli pokladničnú knihu, všetky daňové doklady. Ako sa majú brániť?

Iste, zavolali políciu. Následne bola privolaná vedúca tržnice, pani Elizová a pán Pavlovič z EKO podniku. Oznámili nájomcom, ako inak, ústne, že vnikli do priestoru na základe nesplnenia si povinnosti o zaplatení nájomného podľa bodu 8.4 nájomnej zmluvy a odvolaním sa na bod 8.4.4 nájomnej zmluvy, že majetok získali do vlastníctva poukázaním 50,-€ na náš účet. (Znova upozorňujem, že výpovedná lehota im plynie až do 30.4.2016).

Tá istá zmluva ale obsahuje body 8.5.3 a 8.5.4 kde sa cituje, že do prenajatého priestoru majú právo vstúpiť len po upovedomení nájomcu a to v čase riadnych otváracích hodín. Berie vám to hlava? Veď každý blbec pri tejto situácii musí vidieť, že celá táto vykrádačka bola vopred naplánovaná a premyslená. Ani si nedokážem predstaviť, k akému majetku tento výpalnícky podnik prišiel, ak to spravil aj iným živnostníkom, ale podľa mňa, tohto by sa bez problémov mohla chytiť aj Národná kriminálna agentúra.

Rada by som sa spýtala, čo na to hovorí pán starosta Kusý, čo hovoria poslanci mestskej časti? Čo hovorí bratislavský magistrát, ktorému budova patrí? Rada by som vedela, či sa im páči tento spôsob likvidácie malého živnostníka? A to, ako môžu sami vidieť, v rozpore so zákonom, zmluvami a dobrými mravmi.

Živnostníci 50 Eur vrátili. Zaplatili aj vyrúbený doplatok. A zostali úplne „na holičkách“. Lebo nemôžu predávať ani cez svoj e-shop. Tovar im ukradol EKO podnik a na nový nemajú.

A ešte jedna poznámka - keď im pani šéfová Elízová oznámila výšku doplatku, živnostníci jej ihneď odpovedali, že doplatok akceptujú a do konca výpovednej lehoty ho uhradia. A už o deň neskôr mali na účte neidentifikovanú platbu - oných 50 Eur za ich majetok. Keď sa pýtali prečo im posielajú peniaze, či to je nejaký preplatok, pani z účtárne nevedela odpovedať....... A áno, nemali zmluvu ani podpisovať. Ale chceli pracovať a živiť sa.

Pravdepodobne ich čaká súdny proces Budem sledovať, či im dajú naspäť ich podklady, doklady, papiere a počítač. Ak nie, tak sľubujem, že sa pokúsim postarať sa o to, aby sa o  prípade dozvedel každý novinár v tejto krajine. Lebo doba výpalníkov a zlodejov už skončila.

Majetok bol vrátený. Je otázka či títo ľudia majú zostať vo funkciách? 


TOP produkty

Kontakt

kultúrne potreby,deejay-servis
Znievska 3, 85106 Bratislava, OBCHOD: VINYLOVÉ PLATNE, Námestie slobody 18 Piešťany otvorené pon - pia: 10,30 - 17.30 hod
0910688389
IČO 44736134
DIČ SK1079950872