Úvodná stránka » E-shop » KNIHY » Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1

Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1

Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1
  • sleduje komunikatívny cieľ výučby, pretože ťažisko osvojovania si anglického jazyka je na rozvíjaní zručnosti počúvania, hovorenia, čítania a písania
  • rešpektuje učebné osnovy pre jazykové školy a úrovne A1 – B2 definované Radou Európy a Spoločného referenčného rámca pre jazyky
  • obsahuje 20 lekcií s článkami a doplnkovými textami vychádzajúcimi z reálneho života
  • zvyšuje plynulosť ústneho a písomného prejavu v angličtine precvičovaním
  • osvojeného učiva prostredníctvom rôznorodých cvičení a doplnkových aktivít
Cena: 8,99 € s DPH
bez DPH: 0,00 €


Nákupný košík

Kusov: 0
Cena: 0,00 € s DPH
0,00 € bez DPH

TOP produkty

Kontakt

kultúrne potreby,deejay-servis
Znievska 3, 85106 Bratislava,
0910688389
IČO 44736134
DIČ SK1079950872